HASAN RASTGELDİ

H A S A N    R A S T G E L D İ

1945 yılında Urfa’nın Tülmen köyünde doğdu.
1970 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nü Hamza İnanç ve Turan Erol atölyelerinde tamamladı.
1970 – 73 yıllarında Siirt Öğretmen Lisesi’nde,
1973 – 82 yıllarında Urfa Öğretmen Lisesi’nde resim öğretmeni olarak çalıştı. Aynı lisede müdürlük yaptı. Resim çalışmalarının yanında halk bilimleri dalında araştırmaları ve derlemeleri oldu.
1982 yılında Buca Eğitim Fakültesi Resim Bölümü’ne öğretim görevlisi olarak atandı. 1987 yılında lisansını tamamlayarak Sanatta Yeterlilik aldı. Ege Üniversitesi Konservatuvarı’nda halk oyunları hocalığı yaptı.
1989 yılında Salzburg Yaz Akademisi’nde resim çalışmalarına katıldı.

Bugüne kadar 45 kişisel resim sergisi açtı. Yurtiçi ve yurtdışında yarışmalı sergilere, karma ve grup sergilerine katıldı. Bir çok ödül kazanan sanatçının eserleri devlet kurumlarında, yurtdışında ve özel koleksiyonlarda bulunmaktadır.

“Rastgeldi bu aitlik duygusunu çağdaş bir kültür algısıyla birleştirerek önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Sabahattin Eyüboğlu, Azra Erhat, Halikarnas Balıkçısı kuşağının resimdeki temsilcisi saymalıyız onu.

Geçmişiyle bu denli barışık, çağdaş ve kentli olmaktan yorulduğunda kendi geçmişine, köyüne duygusal yolculuklar yapması da onu özel kılmaktadır. Yeni köy resimlerinde, bu deneyimlerini de kullanarak sürdürüyor yolculuklarını. Resimlerindeki içsel ögeler zaman zaman mistik bir görünüm kazandırmaktadır çalışmalarına. Dış dünyanın gözleme dayalı yorumlarından, akıl ve duyguyla kavranan bir dünyanın yorumuna doğru değişen resmi, kucakladığı geniş alanla bize Rastgeldi’nin dünyasını sunar. Resimler yoluyla çağırdığı dünyasında duyacağımız hoşnutsuzluktan çekinir. İzleyicisini mutlu etmek neredeyse ödevdir onun için. İnsanımızın yaşam telaşından unuttuğu değerlerin savunucusudur bir bakıma bütün bunlar. Resimsel birikimiyle çağdaş ikonlar ürettiğini söyleyebiliriz Rastgeldi’nin. Serüveninde yeni deneylerle bizi şaşırtacak ürünler vereceğini beklemeliyiz. Bu duyarlı yürek bu çağrıyı duyacak ve bizi kırmayacaktır.” Bedri Karayağmurlar – Nisan 2005 – İzmir

Kedi Kültür Sanat Merkezi, kişisel sergileri 21 Kasım-03 Aralık 2013 , 25 Kasım-08 Aralık 2010,
Kedi kültür Sanat Merkezi, karma sergi, Çeşme Aya Haralambos Kilisesinde

 

H A S A N    R A S T G E L D İ

1945 Rastgeldi was born in the village of Tülmen in Urfa
1970 He has graduated from Gazi Education Institute Painting Department from Hamza İnanç and Turan Erol Ateliers
1970 – 73 Worked as an art teacher in Siirt Teacher High School
1973 – 82 Worked as an art teacher in Urfa Teacher High School. Served as a principle at the same school. He conducted research studies and compilations.
1982 Assigned to Buca Education Faculty, Painting Department as a lecturer.
1987 Received his Proficiency in Arts by completing his undergraduate studies. Rastgeldi has taught folk dances at Ege University Conservatory
1989 Attended painting workshops at Salzburg Summer Academy

Up until today, he has opened 45 solo exhibitions. He has participated in exhibitions with competitions, group and solo exhibitions. The works of the artist, who has been awarded many times, appear in government institutions and in private collections both at home and abroad.

“Rastgeldi carries out a significant function by combining this sense of belonging with a contemporary culture perception. We should regard him as the representative of Sabahattin Eyüboğlu, Azra Erhat, Halikarnas Balıkçısı generation in painting.

What also makes him special is, when he gets tired of being contemporaneous and an urbanite, the fact that he is this much in peace with his past and that he makes emotional journeys to his own past and his village.
He continues his journeys in his new village paintings by also incorporating these experiences. The inherent elements in his paintings bring a mystical appearance to his works from time to time. His painting that transforms from the interpretation of the outer world based on observations to an interpretation of a world that can be grasped by mind and senses, presents us the world of Rastgeldi with the wide range that he embraces. He is afraid of the displeasures we might experience in his world that he invites us through his paintings. It is almost a duty for him to make his audience feel content. All these are in a way the defender of forgotten values due to our people’s struggle of life. We can claim that Rastgeldi creates contemporary icons with his pictorial accumulation. We must expect him to create products that will shock us with the new experiments in his adventure. This sensible heart will hear our appeal and will not refuse.” Bedri Karayağmurlar – April 2005, İzmir

Kedi Culture & Art Center, exhibition 2013 , 2010,
Kedi Culture & Art Center, solo exhibition in Çeşme, Ayios Haralambos Church

 

Hasan Rastgeldi Broşür2Hasan Rastgeldi Broşür21Hasan Rastgeldi Broşür23Hasan Rastgeldi Broşür24Hasan Rastgeldi Broşür25Hasan Rastgeldi Broşür26Hasan Rastgeldi Broşür27Hasan Rastgeldi Broşür28Hasan Rastgeldi Broşür29Hasan Rastgeldi Broşür210Hasan Rastgeldi Broşür211Hasan Rastgeldi Broşür212Hasan Rastgeldi Broşür213Hasan Rastgeldi Broşür214Hasan Rastgeldi Broşür215Hasan Rastgeldi Broşür216Hasan Rastgeldi Broşür217Hasan Rastgeldi Broşür218Hasan Rastgeldi Broşür219Hasan Rastgeldi Broşür220Hasan Rastgeldi Broşür221Hasan Rastgeldi Broşür222Hasan Rastgeldi Broşür223Hasan Rastgeldi Broşür224Hasan Rastgeldi Broşür225Hasan Rastgeldi Broşür226Hasan Rastgeldi Broşür227Hasan Rastgeldi Broşür228Hasan Rastgeldi Broşür229Hasan Rastgeldi Broşür230Hasan Rastgeldi Broşür231Hasan Rastgeldi Broşür232Hasan Rastgeldi Broşür233Hasan Rastgeldi Broşür234Hasan Rastgeldi Broşür235Hasan Rastgeldi Broşür236