Ahmet İmançer

Elazığ’da dünyaya gelen Ahmet İMANÇER, Ege Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu Radyo ve Televizyon bölümünden 1979 yılında iyi derece ile mezun oldu. Yüksek Lisans öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sinema Anabilim Dalında (1986) tamamlayarak bilim uzmanı unvanını almıştır. Doktora öğrenimini ise Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kitle İletişimi Anabilim Dalında (1993) tamamlayarak bilim doktoru olmuştur.
Fotoğrafçılık ve Grafik Anabilim Dalında Yardımcı Doçent kadrosuna atanan Ahmet İMANÇER, 28.06.1993 tarihinde Fotoğrafçılık ve Grafik Anabilim Dalı Başkanlığına seçilmiş olup 18 yıl aralıksız bu görevi yürütmüştür. 1990-1998 yılları arasında Ege Meslek Yüksekokulu Matbaa Program Koordinatörlüğü de yapan İMANÇER, 1997-2003 (iki dönem), 2006-2009 ve 2009-2012 yıllarında Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. 17.12.2004 tarihinde İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı olan Dr.Ahmet İMANÇER, 2007 yılında yapılan ikinci dönem Dekanlık seçimi sonrasında Dekan Yardımcılığı görevini devam ettirmiştir. Akademik kitaplarda bölüm yazarlığı, 42 bilimsel makalesi yayımlanmış olup, 19 kişisel fotoğraf sergi açmış, yurt içi ve yurtdışı olmak üzere 46 karma fotoğraf sergiye katılmış, 17 adet saydam ve mültivizyon gösterimi düzenlemiştir. Ulusal ve Uluslar arası 90 fotoğraf yarışmasında jüri üyesi olarak, görev almıştır. Kültür Bakanlığına, Kamu Kurum ve Bilimsel Araştırma Projeleri için 6 adet Belgesel Film projesinde görev almıştır. Fotoğraf konusunda, kamu kurum ve kuruluşları ile fotoğraf derneklerinde seminerler vermektedir.
Fotoğraf dalında birçok ödül kazanan Dr.Ahmet İMANÇER; Yeni Düşünceler Dergisi hakem kurulu üyesi, TürkBilim Dergisi editörü ve hakem kurulu üyesidir. Ege Üniversitesinin düzenlemiş olduğu 3. ve 4. “EgeArt Sanat Günleri” sanat danışma kurulu ve seçici kurul üyeliği (Fotoğraf Dalı) yapmıştır. 1. İzmir Bienali seçici kurul üyesi (fotoğraf dalı), Ege Üniversitesi Kültür ve Sanat Danışma Kurulu seçici kurul üyesi, Fakülte Bilimsel Araştırma Alt komisyon üyeliği, ADEK Birim Kurulu Üyeliği, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunlar Derneği kurucu üyesi, iki dönem başkanı, sonraki yıllarda iki dönem de Genel Sekreteri, İletişim Fakültesi Fotoğraf Topluluğu Başkanı “İLFOT” (1989’dan beri) ve İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) Üyesidir. Ege Fotoğraf ve Sinema Sanatı Amatörleri Derneği (EFSA) Onur Kurulu Üyesi, İzmir Doğa Fotoğrafçıları Kulübü (İZDOF) üyesidir. İletişim Fakültesi Fotoğrafçılık ve Grafik Anabilim dalında halen görevine devam eden İMANÇER, birçok ulusal ve uluslar arası toplantılarda konuşmacı olmuştur. Görsel ve yazılı medya sektörüne farklı konu ve dallarda bilgi desteğini sürdürmektedir.

« arasında 2 »

Did you like this? Share it!

0 comments on “Ahmet İmançer

Comments are closed.