Özlem Derman, Sanat Evi

Özlem Sanat Evi Sanatçıları çalışmalarına 2008 yılından itibaren Kedi Kültür Sanat Atölyesinde devam etmişlerdir. Bu yıl atölye çalışanları resimlerinde Anadolu’nun mistik ögelerini belleklerine yerleştirerek olguları soyut, hayali ve özgürce tuvallerine karışık teknikler kullanarak yansıtmışlardır. Ruh hallerine bağlı kalarak canlı renkleri tercih etmişler, figürleri ise soyutlayarak yorumlamışlardır. Bir kısım sanatçılarımız, Türk ve Avrupalı ressamların eserlerini aslına sadık kalmadan kendi duygu ve düşünceleriyle yorumlamışlardır.

S a n a t ç ı l a r :

ANIL BİLGEHAN
BERRİN AKÇA
DİCLE ÇAKMAKÇI
DİLEK SEPET
FİGEN IŞLAK
GÜNİZ ERGÜVEN
HÜSNİYE KARAOSMANOĞLU
JALE KESEN
ŞEYBA SAYINER
UFUK ÇAKIR
ÖZLEM DERMAN

Did you like this? Share it!

0 comments on “Özlem Derman, Sanat Evi

Comments are closed.