Beril Anılanmert

13 Mart 2014
Uluslararası Seramik Akademisi üyesi – Cenevre, İsviçre. 1968 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinden mezun oldu. 1974 yılında yeterlik çalışmalarını tamamladı. 1976’da Doçent, 1989’da Profesör oldu. 2005 yılına kadar Mimar Sinan Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Rektör Yardımcılığı ve Bölüm Başkanlığı gibi birçok idari görevlerde bulundu Lisans, Lisansüstü Seramik sanatı, tasarımı derslerini verdi ve diploma projelerini yönetti.

Ulusal ve uluslararası yarışmalar, workshop, sergi ve konferanslar düzenledi. Yurt içinde ve yurt dışında konuşmacı ve jüri üyesi olarak davet edildi. Radyo ve televizyon programlarında yer aldı. Japon hükümetinin bursu ile, Karo Üretim Teknolojisi konusunda sekiz ay süren sertifika programına katıldı ve araştırmalar yaptı. ABD – Arizona Devlet Üniversitesinin daveti ile üç ay çalıştı. Sanat, tasarım, eğitim ve yaratıcılık üzerine yazılmış bir çok makalesi bulunmaktadır.

On dokuz kişisel sergi açtı. Eserleri, yurt içinde ve Avrupa, Asya, Kuzey Afrika, Amerika’da yer alan ülkelerde ve Avustralya’nın şehirlerinde sergilendi. Seçilmiş ödülleri arasında, 1990 yılında, T.C. Kültür Bakanlığı ödülü, 1991 yılında İş Bankası Büyük ödülü bulunmaktadır.

Eserleri, ABD- Everson Sanat Müzesi, Çek Cumhuriyet Bechyne –Prag Dekoratif Sanatlar Müzesi, Japonya- Tajimi Sanat Merkezi, Resen Müzesi- Makedonya, Kore- Ichon WCEF Müzesi gibi, müze koleksiyonlarına alındı. Sanatsal uygulamaları, özel ve kamu kurumlarında yer almaktadır.

Çanakkale Yayınları’ndan çıkan “Daha Çok Ateş” adında bir kitabı bulunmaktadır. 13~25 Mart tarihleri arasında Kedi Kültür Sanat Merkezinde kişisel sergisi açıldı.

BERIL ANILANMERT

Member of International Acaemy of Ceramics – Geneva, Switzerland. She graduated from the İstanbul State Academy of Fine Arts in 1968. She has received an associated professorship in 1976 and full professorship position in 1989. She was an academic at Mimar Sinan Üniversity until 2005 and acted in several administrative posts as Vice Rector and Chair person of Department of Ceramics . She tought Art and Design in Graduate and Post graduate programs and conducted projects.

She had organized national and international competitions, workshops, exhibitions and conferences. She was invited as lecturer and as jury member to competitions at home and abroad. Anılanmert received a scholarship from Japanese Government to study “Tile Manifacturing Technology” for eight months in Japan. She was invited as a lecturer to Arizona State University –USA for three months.

She has several articles on art, design, education and on creativity. She has organized nineteen solo exhibitions. Her works were exhibited in various countries in Asia, North Africa, Europe, USA and in cities in Australia. She was awarded the First Prize from the Ministry of Culture in 1990 and the İş Bank Grand Prize in 1991.

She has works in permenant museum collections among them, Everson Museum of Art –USA, Bechne and Prag Decorative Arts’ Museum –Czech Republic, Tajimi Art Center – Japan, WCEF Museum Ichon – Korea, Resen Museum – Macedonia. Various public and private buildings contain her relief and wall panelworks.

A book about her works had been published titled “More Fire”, on Çanakkale Publications.

« arasında 2 »

Did you like this? Share it!

0 comments on “Beril Anılanmert

Comments are closed.