İpek Göldeli

İPEK GÖLDELİ
I954 İzmir doğumlu İpek Göldeli İzmir Amerikan Kız Koleji ve T.E.D. Ankara Koleji’nde orta öğrenimini tamamladı. 1976’da KTÜ, Mimarlık Bölümü’nden “Yüksek Mimar“ olarak mezun olan Göldeli 1983’te Mimarlık Tasarım Teorileri Bilim Dalı’nda “Doktor“ ünvanını aldı.
Göstergebilim ve Mimarlık alanlarında disiplinlerarası çalışma ve araştırmalar yaptı.
Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde Mimarlık Morfolojisi ve Mimari Tasarım dersleri veren İpek Göldeli 1985’ten bu yana Avustralya’da yaşamakta, sanat ve mimarlığa yönelik çalışmalarını Sidney’de sürdürmektedir.
Mimarlık çalışmalarının yanısıra edebiyat alanındaki çevirileri çeşitli dergilerde, kitaplarda yer alan İpek Göldeli, Sidney Macquarie Üniversitesi İnsanbilimleri Bölümü’nde Osmanlı arşivlerine yönelik araştırma projesinde görev yapmıştır.
Göldeli’nin çalışmalarına ilişkin yayınlar Avustralya televizyonlarında ve çeşitli basın organlarında yer almıştır.
“Resim günlük gerçekliğimizin dışına çıkıp kendi yarattığımız gerçekliği başkalarına yansıtabileceğimiz bir ortamdır. Her resim varoluşumuz üzerine bir tartışma, sorgulama ya da öneri getirir, soruların ve bunlara getirilebilecek yanıtların sınırlarını zorlar. Sorularımın öznesi, ilgi alanım insan ve onun kurduğu birlikteliklerdir. ” diyen Göldeli, çalışmalarında doğa, zaman, toplumsal ve bireysel ilişkiler insan formu çevresinde simgelenir. Gerçeküstü antropomorfik dışavurumcu biçem olarak tanımlanabilecek bir yaklaşımla tüketen ve tüketilen insanın yeniden insana ve çevreye duyarlı bir varlık olarak merkeze alınması gündemdedir. Buna ulaşabilmek için günlük deneyimlerin konumları içerisinde yer alan öğeler resimde alışılmış bağlamlarından kopartılır, anlamlarını örten “anlamsal” gürültü ayıklanır, paradokslar yüklenerek, simgesel bozuşturmaya uğratılarak “tuhaflaştırılır”. Tuvale anlam katmanları yüklenir ancak seyredenin katılımını sağlayacak şekilde anlamlama açık uçlu bırakılır.
Resim somut bir varlığa dönüştüğünde bağımsızlaşır ve seyredenin katkısına, yorumuna bağlı olarak anlamsal farklılaşmaya uğrar. Dizimsel ya da anlamsal boşluklar seyreden tarafından doldurulur. İletişim, amaçlı olarak eksik bırakılır.

Yorumları göster.

Did you like this? Share it!

0 comments on “İpek Göldeli

Comments are closed.