Mine Özbaşlı

1962 yılında İzmir Amerikan Kız Lise’sinden mezun oldu. 1984 yılında desen ve yağlıboya çalışmalarına başladı.1997 yılında girdiği Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden 2001 yılında mezun oldu. A.B.D. De araştırma ve atölye çalışmalarında bulundu.

Katıldığı bir çok karma serginin dışında ilk kişisel sergisini 1998 yılında Türk Amerikan Derneği Salonlarında gerçekleştirdi. İkinci kişisel sergisini Üniversite mezuniyet sergisi olarak 2001 yılında Fransız Kültür Merkezinde açtı.

Sanatçı, kişisel deneyimlerinden kaynaklanan izlenimlerini, çevresindeki tabiat kaynaklı görsellikten yola çıkarak, sezilen ve görünen arasındakini ışık ve renkle ifade etmeye özen göstermektedir. ” Işık ve gölgenin oyunları sayesinde bir nesnenin şeklini, boyutunu algılarız. Benim ilgimi çeken ve bana ilham veren, ışığın cisimlere getirdiği değişimin içinde resimsel yeni formlar ve lekelerle dengeyi aramaktır.” diyor Mine Özbaşlı.

Sergiler:

2010-Akademililer Gurup Sergisi, Kedi Kültür Sanat Merkezi
2004-Suluboya Sergisi, Ticaret Odası Salonu
2001-Kişisel Mezuniyet Sergisi, Fransız Kültür Merkezi
1999-D.E.Ü. Resim Bölümü Sergisi, Türk Amerikan Derneği
1998-Kişisel Sergi, Türk Amerikan Derneği
1997-Karma Sergi, Luksor Sanat Galerisi
1996-Karma Sergi, D.D. Yolları Sanat Galerisi
1996-Karma Sergi, İzmir’li Kadın Ressamlar, İzfaş
1995-Karma Sergi, Fatih Koleji
1994-Karma Sergi, Resim Heykel Müzesi
1994-Karma Sergi, Türk Amerikan Derneği
1989-1994-Karma Sergiler, Fransız Kültür Merkezi

« arasında 2 »

Did you like this? Share it!

0 comments on “Mine Özbaşlı

Comments are closed.