Oktay Anılanmert, 2012

OKTAY ANILANMERT
13 Aralık 2012
1939 yılında İstanbul’da doğan sanatçı İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nde sanat eğitimi görmüş ve yeni ismi Mimar Sinan Üniversitesi olan aynı kurumun öğretim kadrosuna 1971 tarihinden itibaren katılmıştır. 1981 yılında Doçent,1989 yılında Profesör olmuştur. Sanat çalışmaları İstanbul Beyoğlu Cihangir Havyar sokak’taki atölyesinde devam etmektedir.

Uluslararası sergi, bienal, gösteri ve yurtiçi sanatsal etkinliklerde 1960 lı yıllarda yer almaya başlayan Oktay Anılanmert, genellikle resimlerinde, günümüz dünyasında kaybolmakta olan insan öğesinin değerlerini ve yaşamla ilgili konuları yorumlamıştır. Bu konuların ele alınışı soyut- gerçek üstü, minimalist anlatımlarla, bazen mizah-espri, bazen de eleştiren bir yaklaşım içindedir. Zıtlıklarla göze çarpan bu eylemler yaşamla ilgili çağrışımlarla yüklüdür. Sanatçının resimlerinde izlendiği gibi, birbirine karışan, kaynaşan figürler zaman zaman birbirlerini yönlendirmekte ve sürüklemektedir. Bu tavır ve biçim anlayışı kendi yazıp sahnelediği pantomim oyunlarına da yansımıştır. Pantomimdeki kısa ve öz anlatımların, beden dilinin ve de oyun temalarının sonra yeniden resimleşerek birbirlerini besledikleri ve Oktay Anılanmert’in sanatçı kişiliğinin oluşmasında önemli rol oynadıkları görülür.

Önceki yıllarda Sanatçı; Beslenme, Gelecek ile Gezinti, Ak Üstünde Ak Çıplaklar, İdeale Koşanlar, Uçmak, Olmayan Mekanın Resimleri gibi başlıklar altında sergiler açtı. Desen ve beyaz resimleri ile tanınan sanatçı, bu defa hareketin değer aldığı eserlerle karşımıza geliyor. Tuvaldeki figürlerinde bir çizgi ve renk patlaması yaşanıyor. Mavi ve yeşil eklemelerle vurgulanan ateşli kırmızı ve sarılar, sanki vücuda benzeyen şekillerin canlılığını yansıtıyor. Bazen tek bir rengin hâkimiyeti görülüyor; kırmızı, sarı, mavi, gümüş, gri. Bazen de havalanmaya çalışan figürler bir renk anaforu içinde eriyip gidiyor.

Resimlerinde, izleyicinin tanıdık olduğu mekân ortadan kaldırılmıştır. Figür veya nesneler, kolaylıkla algılanamayacak, yerçekimsiz bir mekânda yer almaktadır. Sinek yakalamak veya kovalamak sanki çocuksu bir oyun gibidir. Figürler ciddi bir iş yapıyor atmosferi içinde veya futbol takımı havasında, mekânsız bir boşlukta zıplayıp durmaktadırlar. Önemsizin önemli kılınması gibi…

Sanatçı, genellikle, resimlerinde günümüz dünyasında kaybolmakta olan insan ögesinin değerlerini ve yaşamla ilgili konuları yorumlamaktadır. Bu konuların ele alınışı soyut – figüratif, gerçek üstü, minimalist anlatımlarla birlikte, bazen espri mizah, bazen de eleştiren bir yaklaşım içindedir. Zıtlıklarla göze çarpan figürlerin eylemleri yaşamla ilgili çağrışımlarla yüklüdür.

Olmayan mekanların resimlerinin konusu çağrışımlarla dolu geniş bir kavramdır. Resimlerimdeki mekan soyuttur, boşluktur. Bazen denizin içi, bazen de gökyüzüdür. Bu boşluğun anlam kazanması da içinde yer alan nesne ve figürlerin hareketleridir. Yeni resimlerimde, mekan ortadan kaldırılmıştır. Figür veya nesneler, kolaylıkla algılanamayacak, yerçekimsiz bir mekanda yer almaktadırlar. Amacım yaşamla ilgili konuları ele almak ve soyut gerçeküstü bir dille yorumlamaktır. Bu konular, minimalist anlatımlarla bazen espri – mizah bazen de eleştiren bir yaklaşım içindedir.

Resimlerimdeki figürlerin çıplak oluşu eşitliği, ast, üst rütbesini ortadan kaldıran, doğa ve insanı eşit olarak ele alan bir düşüncedir. Bir çok resimlerinde izlendiği gibi, birbirine karışan, kaynaşan figürler zaman zaman birbirlerini yönlendirmekte ve sürüklemektedir. Burada figürler tüm canlıların sembolüdür. Hepsi birbirlerini tanımaktadırlar.

OKTAY ANILANMERT

The artist who was born in İstanbul in 1939, studied art in İstanbul Academy of Fine Arts Painting Department and joined the teaching staff of the same institution which was later renamed as Mimar Sinan University in 1971. He became an associate professor in 1981 and a professor in 1989. He continues his artistic work in his atelier in İstanbul Beyoğlu Cihangir Havyar Street.

Oktay Anılanmert who began participating in international exhibitions, biennials, performances and domestic art events in 1960s, mostly interprets in his paintings issues relevant to life and the values of men lost in contemporary world. The portrayal of these issues is abstract – surreal, with minimalist expressions, sometimes with critical and other times with whimsy – humoristic approach. The acts that stand out with dissimilarities are filled with associations related to life. As seen in the works of the artist, figures that mix and collide with each other sometimes are directing and dragging one another. This understanding of form and manner are also reflected in the pantomime performances written and performed by him. It can be seen that the encapsulating narrations in pantomime, body language and the themes of the plays are later turned into paintings and supporting one another and are playing a significant role in shaping Oktay Anılanmert’s artistic persona.

In the previous years the artist opened exhibitions under the titles such as; Nutrition, Trip With Future, White Nudes On White, Ones Who Run Towards Ideal, Flying, Paintings of The Nonexistent Space. The artist known with his texture and white paintings appears to us now with paintings in which, movement gains importance. Fiery reds and yellows emphasized with additions of blue and green, seems as if they reflect the liveliness of body-like shapes. At times, the dominance of a particular color is seen; red, yellow, blue, silver, grey. At times, the figures that are trying to float melt inside a swirl of colors.

In his paintings, the spaces familiar to the audience is removed. Figures or objects are placed in a space that is not easily recognizable and zero gravity environment. To catch a fly or to chase one is almost like a childish game. Figures keep bouncing in emptiness in a way as if they are doing something serious or like a soccer team. Much like unimportant rendered important…

In paintings, the artist usually gets lost inside our contemporary word and interprets the values of the human elements as well as matters regarding life. These subjects are handled with abstract – figurative, surreal and minimalistic narratives and contain a humorous and sometimes critical approach. The actions of the figures with bold contrasts are full of implications regarding life.

The pictures of the non-existing space are a deep subject matter full of implications. The space in our paintings is abstract and empty. It is the sea or the sky. This emptiness takes on a meaning with the movements of the objects and figures it contains. In other words, in my paintings, there is no space. The figures and objects are located in a space without gravity, which can not be perceived easily.

The nudity of the figures in my paintings exists as an idea that terminates hierarchy and handles the nature and man as equals. As can be seen in many of his paintings, figures that intermingle with other sometimes lead one another. The figures here are those of convicts. They all know each other.

« arasında 2 »

Did you like this? Share it!

0 comments on “Oktay Anılanmert, 2012

Comments are closed.